New Homes Logo

Wij ontzorgen

Door de klant- en service gerichte aanpak van NHD ondersteunen wij u bij onderstaande handelingen die gepaard gaan met het kopen van uw woning:

  • Hypotheekaanvraag
  • Notariële– en juridische zaken
  • Technische aspecten

De hypotheekaanvraag

Nadat wij van u al de benodigde stukken hebben ontvangen gaan wij aan de slag met de bank om uw hypotheekaanvraag in orde te maken. Let wel, de bank bepaalt uiteindelijk of u in aanmerking komt voor de hypotheek en bepaalt uiteindelijk de hoogte van het leenbedrag. Zodra de bank uw aanvraag heeft goedgekeurd, wordt u opgeroepen voor het tekenen van de stukken.

Notariële en juridische stukken

Zodra uw hypotheekaanvraag is goedgekeurd, wordt u opgeroepen om de koop – en aannemingsovereenkomst te ondertekenen. Bij de notaris zal de hypotheekakte worden opgemaakt en via de bank uw leningsovereenkomst. De medewerkers van NHD begeleiden u stap voor stap in dit proces en geven u waar nodig advies.

Technische aspecten

Omdat het kopen van een huis voor u niet alledaagse kost is, wordt u bij de keuze van de woning door een van onze technische medewerkers geholpen waar nodig. Al uw technische vragen worden beantwoord en wordt u begeleid bij eventuele veranderingen die u zou willen aanbrengen aan de woning.


Kortom…….wij ontzorgen!